Arbeitsgruppe 8: Krido - Open

Kontakt:

·         Thomas Konsel, E-Mail: thomas.konsel(at)gmx.at

·         Monika Resetarits, E-Mail: monika.resetarits(at)kulturinsel.at

 

 

 

 Aktuelle Informationen unter:


Pressefotos von KRIDO OPEN 2014: